Inleiding

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2017 is deze geraamd op € 118,1 mln.

De provinciale heffingen die wij in de loop der jaren hebben ingesteld moeten in principe kostendekkend zijn.
Wij kennen de volgende belastingen en heffingen:

Belastingen en heffingen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Motorrijtuigenbelasting

115.301

116.500

118.131

119.785

121.462

123.162

Precario en leges

134

259

208

208

208

208

Ontgrondingenheffing

93

39

39

39

39

39

Grondwaterheffing

1.084

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

TOTAAL

116.612

117.958

119.538

121.192

122.869

124.569

tabel 1 bedragen x € 1.000