Duurzaamheid

Alle reguliere vervangingen binnen het gebouw worden zo duurzaam mogelijk gerealiseerd. In 2017 ligt er een overkoepelend afwegingsinstrument, waarmee kosten, baten en (wettelijke) verplichtingen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Voor deze werkwijze is gekozen naar aanleiding van de voorbereiding van 1-meting voor de CO2-footprint en de WKO-meting. Hierin werd een instrument gemist om hieruit voortvloeiende acties goed in het MJOP te passen en een volgordelijkheid te kunnen verantwoorden.
Door het werken met het afwegingsinstrument krijgen wij een plan van aanpak waardoor wij in 2020 gaan voldoen aan het convenant Verduurzamen gebouwgebonden energiehuishouding kantorenpark Rijnsweerd (2013). Hierin is afgesproken dat het kantorenpark in 2020 een CO2-besparing van 30% gerealiseerd heeft. Daarnaast dienen de individuele vastgoedeigenaren ervoor te zorgen dat hun kantoorgebouwen in 2020 energielabel C of beter hebben.

Uiterlijk in 2020 moet 10% van het publieke inkoopbudget circulair aanbesteed worden. Daarmee kunnen de economische, sociale en ecologische kansen die de circulaire economie de regio biedt verzilverd worden. In de aanloop hiernaartoe is het circulair inkopen in de provinciale inkoopprocessen,- beleid en –strategie geïntegreerd. Dit komt voort uit de verplichtingen in het kader van de Green Deal Circulair inkopen.