Maatschappelijke context

De provincie maakt deel uit van de netwerksamenleving, waarin het vertrouwen in klassieke instituten, organisaties, politiek en bestuur niet meer vanzelfsprekend is. Wij zijn een partner in de verschillende netwerken. Samen maken we de provincie waarbij ruimte is voor initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daarbij zijn we open en transparant over onszelf en onze gegevens.
In het uitvoeren van onze rol werken we minder met subsidies en meer met innovatie- en revolverende fondsen en co-financiering.
Samen met provinciale staten ontwikkelen we een nieuwe werkwijze, vanuit onderling vertrouwen en in verbinding met het maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers.