Financieel overzicht

Totalen van de baten en lasten van dit programma 

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

11.034

8.089

6.888

6.338

6.338

6.196

Personeelskosten

5.366

6.813

3.210

3.773

3.773

3.773

Totaal lasten

(A )

16.400

14.902

10.098

10.111

10.111

9.969

Totaal baten

(B )

2.091

909

759

609

609

609

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

14.309

13.993

9.339

9.502

9.502

9.360

 Storting in reserves

(D )

0

350

0

0

0

0

 Onttrekking aan reserves

(E )

4.180

630

0

0

0

0

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

10.130

13.713

9.339

9.502

9.502

9.360