Mijlpalen

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen:

  • Vaststelling Beleidsnotitie Verbonden Partijen
  • Afronding provinciale herindelingsprocedure Vijfheerenlanden