Participatie

De tijd dat de overheid alleen bepaalt wat er moet gebeuren, ligt achter ons. Inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties kennen vaak de lokale en regionale situatie en belangen het beste. Daarom betrekken wij hen intensief bij de verschillende processen en projecten, veelal in samenwerking met gemeenten. Als provinciaal bestuur zetten we de komende jaren in op de verdere ontwikkeling van inwonersparticipatie.
Om onze ambities te realiseren nemen we ook deel aan initiatieven van anderen (overheidsparticipatie). Wij verbinden deze met elkaar om de gewenste ontwikkelingen te versterken, zonder het initiatief over te nemen of te sturen. Een voorbeeld daarvan is de Energietransitie.