Mijlpalen

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen:

  • Kwaliteitsplan dijkversterking
  • Doelen ‘overig water’ vastgesteld
  • Nieuw samenwerkingsprogramma Lucht
  • Pilots klimaatbestendige maatregelen binnenstedelijk

 (zie programma 1, Binnenstedelijke Ontwikkeling)

  • ‘Bots-proeven’ Omgevingswet
  • Nieuwe Geluidskaart voor de provincie
  • Samenwerkingsagenda Waterpartners