Ondergrond

Aanpak spoedlocaties bodemsanering
De aanpak van spoedlocaties voor bodemsanering heeft de hoogste prioriteit. Om te bereiken dat eind 2020 de risico’s op alle spoedlocaties zijn weggenomen, gaan we in 2017 derden aanschrijven of verplichten bodemonderzoek en/of sanering op te pakken. Daar waar niemand juridisch is aan te spreken, voeren wij het onderzoek en/of sanering uit.

Strategie schoon en voldoende drinkwater voor de toekomst
We hebben in de provincie Utrecht goed en voldoende grondwater als bron voor drinkwater. Wij zetten ons in om ook in 2040 nog steeds voldoende en kwalitatief goed grondwater voor de drinkwatervoorziening te hebben. Samen met de drinkwaterbedrijven pakken we concrete risico’s voor de korte termijn aan via sanerings- en ruimtelijke maatregelen. Voor de langere termijn zetten wij een strategie op voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. De risico’s van nieuwe micro-verontreinigingen, zoals resten van geneesmiddelen, krijgen hierbij aandacht. Voor de ontwikkeling van de strategie hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf in de provincie. In 2017 werken we aan het verkrijgen van voldoende gegevens, zodat we in 2018 een drinkwaterstrategie kunnen vaststellen.

Geothermie
Wij zetten ons in voor de duurzame en verantwoorde ontwikkeling van met name ultradiepe geothermie. Dit doen we door het creëren van ontwikkelruimte, het faciliteren van objectieve kennis en het bij elkaar brengen van partijen via onder andere omgevingsmanagement. In de provincie Utrecht wil een unieke combinatie van bedrijven en kennisinstellingen warmte en elektriciteit winnen via ultradiepe geothermie in het Science Park Utrecht; project GOUD (Geothermie Utrecht Oost Duurzaam).
(zie programma 4, Energie Agenda)