Financieel overzicht

Totalen van de baten en lasten van dit programma 

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

12.393

14.782

15.629

18.372

15.079

15.198

Personeelskosten

5.707

5.978

3.006

3.006

3.006

3.006

Totaal lasten

(A )

18.100

20.760

18.635

21.378

18.085

18.204

Totaal baten

(B )

4.943

8.780

5.193

7.626

4.458

4.430

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

13.157

11.980

13.442

13.752

13.627

13.774

 Storting in reserves

(D )

3.875

5.430

1.497

1.472

1.160

1.160

 Onttrekking aan reserves

(E )

5.987

2.101

3.561

3.846

3.409

3.556

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

11.046

15.309

11.378

11.378

11.378

11.378