Financieel overzicht

Totalen van de baten en lasten van dit programma 

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

48.822

54.278

36.554

31.799

31.799

31.299

Personeelskosten

13.062

13.712

8.912

8.912

8.912

8.912

Totaal lasten

(A )

61.884

67.990

45.466

40.711

40.711

40.211

Totaal baten

(B )

24.084

30.167

23.622

18.317

18.317

18.317

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

37.800

37.823

21.844

22.394

22.394

21.894

 Storting in reserves

(D )

10.045

23.033

17.677

12.372

12.372

12.372

 Onttrekking aan reserves

(E )

21.299

35.784

19.378

14.515

14.515

14.515

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

26.547

25.072

20.143

20.251

20.251

19.751


Toelichting
Dit programma wordt in 2017 gefinancierd vanuit de provinciale reserves (Reserve Landelijk Gebied), de algemene middelen en overige dekkingsmiddelen. De overige dekkingsmiddelen betreft voor een groot deel de decentrale bijdrage van het Rijk voor natuurbeheer.

Toelichting
Een aanzienlijk deel van de middelen in programma Landelijk Gebied betreft lopende zaken, voornamelijk voor natuurbeheer. Veruit de meeste middelen uit het programma worden ingezet op de prioriteit 'realiseren van de (internationale) natuuropgave'. Dit betreft zowel grondverwerving, functieverandering als inrichting.