Versterken leefbaarheid landelijk gebied

Wij stimuleren de leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied inclusief die van de kleine kernen. We richten ons in 2017 vooral op snel internet en op de verkiezing van het TOP-dorp.
In 2016 hebben we met gemeenten een overeenkomst afgesloten om zoveel mogelijk in gezamenlijkheid snel internet in het landelijk gebied van onze provincie te realiseren. In 2017 moet in de eerste gemeenten de schop in de grond om het snelle netwerk daadwerkelijk aan te leggen. Wij hebben daarin een coördinerende en stimulerende rol.

De AVP-gebiedscommissies organiseren in 2017 de verkiezing van het TOP-dorp. Met deze verkiezing worden inwoners uitgedaagd om samen met dorpsgenoten maatschappelijke vraagstukken op te lossen die bijdragen aan de leefbaarheid van de kleine kernen in onze provincie.