Afremmen bodemdaling

Bodemdaling in de veenweidegebieden is een complex vraagstuk en ingrijpen is niet eenvoudig. De maatschappelijke kosten als gevolg van bodemdaling nemen langzaam toe. Dat de bodem daalt, is een gegeven. Maar we kunnen wel beïnvloeden hoe het veenweidegebied er in 2030, 2040 of 2100 uitziet. Daarvoor is kennis en innovatie nodig die de provincie samen met waterschappen, gemeenten, buurprovincies en kennisinstellingen ontwikkelt en toepast. Op ons verzoek onderzoekt de AVP-gebiedscommissie Utrecht West hoe de bodemdaling in Polder Portengen ten oosten van het dorp Kockengen kan worden afgeremd. De uitkomsten worden met de stuurgroep Kockengen Waterproof besproken. Daarnaast worden binnen de diverse gebiedsprojecten voor natuurinrichting hogere grondwaterstanden gerealiseerd waarmee de bodemdaling wordt afgeremd.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Bodem-daling veenweide- gebieden beperken

Hogere grondwater- standen realiseren in veengebied (cumulatief in ha)

1.500

20

410

675

720

900

1000