Maatschappelijke context

De economie trekt aan maar de concurrentie tussen regio’s in binnen- en buitenland neemt toe. Ondanks de stijgende vraag naar bedrijfshuisvesting staan nog steeds veel kantoren en winkels leeg. De groei van het aantal banen vergroot de mogelijkheden voor (V)MBO leerlingen. Tegelijkertijd nemen de tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten in sectoren als de ICT toe. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie bieden kansen voor de Utrechtse economie. Dat geldt ook voor de toename van het internationaal toerisme.

De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging in het land en het hoge opleidingsniveau van de inwoners een sterke positie als vestigingsregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Om onze positie te behouden moeten de vestigingsfactoren sterk en kwalitatief hoogwaardig blijven. Een aantrekkelijk aanbod van recreatievoorzieningen hoort daar ook bij. Versterken van het vestigingsklimaat doen we samen met onze partners in een netwerkstructuur. Wij stimuleren de economie door het bundelen van krachten van bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid. We kijken daarbij nadrukkelijk over de grenzen van de provincie heen. We zijn betrokken bij initiatieven in Food Valley, zoals het World Food Center in Ede en de ontwikkelingen rondom Hilversum Media campus.