Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle economische ontwikkeling en groei. Met name op het terrein van (V)MBO willen wij hier een rol in spelen. Deze rol zal met name faciliterend en waar nodig verbindend en stimulerend zijn. Primair zijn de werkgevers, de onderwijsinstellingen en de gemeenten aan zet. Wij willen o.a. een bijdrage leveren aan het verbeteren van het actuele inzicht in de arbeidsmarkt, het stimuleren van leer/werkplaatsen en stages bij werkgevers en het vergroten van de belangstelling van (V)MBO-leerlingen voor techniek. Wij werken hierbij nauw samen met de Economic Board Utrecht (EBU) en houden contact met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers.