Stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes

In 2017 realiseren we samen met de gemeenten een nieuw routebureau. Het routebureau Utrecht biedt één loket voor gebruikers en aanbieders van recreatieve wandel-, fiets- en vaarroutes. In nauwe samenwerking met Recreatie Midden Nederland zorgen we voor coördinatie, ontwikkeling en promotie van routenetwerken, zodat nog meer inwoners en bezoekers erop uit trekken voor een dagtocht in de open lucht. Dit resulteert ook in hogere bestedingen. Hierbij zetten we in op Utrecht als aantrekkelijke fietsregio en de beleving van veel verschillende landschappen dichtbij de steden.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015
werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Recreatie

Aantal gerealiseerde projecten

60 projecten in

2016 - 2019

19

15

15

15

15

-