Verbonden partijen

Recreatie Midden Nederland

Doel:

Zo goed mogelijk faciliteren van de deelnemende recreatieschappen op het gebied van onderhoud, financiën en personeelszaken.

Kerntaken:

Recreatie Midden Nederland is een samenwerkingsverband van de deelnemende recreatieschappen. Recreatie Midden Nederland is het gemeenschappelijk facilitair bedrijf van de recreatieschappen en ondersteunt de deelnemende schappen.

Risico’s provincie

De provincie Utrecht is als deelnemende partij indirect - via de recreatieschappen en het plassenschap Loosdrecht e.o. - aanspreekbaar voor tekorten. De financiële reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken.
Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie.

Risico’s provincie

n.v.t.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie.

Risico’s provincie

zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie.

Risico’s provincie

zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincies.

Risico’s provincie

zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Doel:

Doel van de OMU is het investeren in verouderde bedrijfspanden en kantoorgebouwen ten einde deze met andere participanten (zoals gemeenten en/of private ontwikkelaars) te herontwikkelen en opnieuw in de markt te zetten.

Kerntaken:

Het gaat om projecten die zonder ingrijpen van de overheid niet of ernstig vertraagd van de grond zouden komen en die een bijdrage leveren aan verbetering van het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen en de leefbaarheid in de binnensteden.

Risico’s provincie

Als aandeelhouder loopt de provincie geen financiële risico’s ten gevolge van het handelen van de N.V. Voorwaarde is wel dat de provincie zich niet bezig houdt met het bestuur van de N.V. Een ander risico is dat de N.V. gebonden is aan de Europese regels voor staatssteun en dat de daarvoor geldende regels moeten worden gevolgd.