Financieel overzicht

Totalen van de baten en lasten van dit programma 

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

6.685

11.029

8.974

7.724

7.054

4.146

Personeelskosten

2.984

2.910

1.694

1.694

1.694

1.694

Totaal lasten

(A )

9.669

13.939

10.668

9.418

8.748

5.840

Totaal baten

(B )

1.430

1.477

36

36

36

36

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

8.239

12.462

10.632

9.382

8.712

5.804

 Storting in reserves

(D )

3.604

2.866

2.266

2.266

2.266

2.266

 Onttrekking aan reserves

(E )

2.586

4.717

3.644

2.144

1.644

644

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

9.258

10.611

9.254

9.504

9.334

7.426