Onze prioriteiten

De belangrijkste inhoudelijke dossiers zijn:

Samenwerkingspacten
In de uitvoering van het beleid hechten we veel belang aan samenwerking. Op basis van de nieuwe cultuur- en erfgoednota vernieuwen we onze cultuurpacten met gemeenten. In deze pacten maken we afspraken over gezamenlijke doelen en projecten op het gebied van cultuur, erfgoed en toerisme. We streven ernaar minstens 20 pacten te sluiten in de periode 2016-2019.
Ook voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam werken we steeds nauwer samen met gemeenten, eigenaren en andere partners. In 2017 zullen we deze nieuwe aanpak bezegelen in een pact.