Indicatoren

Met de Cultuur- en erfgoednota en het Utrechts programma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam voor de periode 2016-2019, komt in de verantwoording aan PS het accent te liggen op meetbare effecten in plaats van aantallen projecten. Deze verantwoording zal plaatsvinden in het kader van de beleidscyclus.
Voor deze begroting zijn de eerder door PS vastgestelde indicatoren het uitgangspunt, waarbij de omschrijving en de streefwaarden wel zijn aangepast aan de Cultuur- en erfgoednota (vastgesteld in PS 18 april 2016). De indicatoren voor de Uitvoeringsagenda historische buitenplaatsen en cultureel ondernemerschap zijn niet meer relevant omdat deze programma's in 2015 zijn afgerond. Om die reden zijn ze hier niet meer opgenomen.