Vernieuwing bibliotheekstelsel

De bibliotheeksector ondervindt sterk de gevolgen van de digitalisering van de samenleving. Het belang van de uitleenfunctie neemt af, maar het belang van de bibliotheek als ontmoetingsplaats, stimulerende leeromgeving en knooppunt van kennis en cultuur neemt toe. Vanwege onze wettelijke verantwoordelijkheden uit hoofde van de Bibliotheekwet hechten wij eraan dat de bibliotheken hun toekomstige maatschappelijke en educatieve functie verder onderzoeken en ontwikkelen. Onze rol daarbij is faciliterend en stimulerend.
Samen met de sector ontwikkelen we een nieuwe bibliotheekvisie, waarvan de uitvoering in 2017 zal starten. Als onderdeel daarvan zullen wij middelen beschikbaar stellen voor innovatie en voor het bevorderen van taal- en digitale vaardigheid. De bibliotheekvisie zal uiteraard ook gevolgen hebben voor het takenpakket van onze partnerorganisatie het Bibliotheek Service Centrum.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Bibliotheken

Aantal innovatieve projecten (m.i.v. 2017 inclusief projecten gericht op taal- en digitale vaardigheid)

9

5

0

9

9

9

9