Financieel overzicht

Totalen van de baten en lasten van dit programma 

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

13.704

13.685

15.678

16.777

12.427

11.824

Personeelskosten

2.016

2.041

2.862

2.199

2.199

2.199

Totaal lasten

(A )

15.720

15.726

18.540

18.976

14.626

14.023

Totaal baten

(B )

2.300

2.289

1.527

1.527

1.527

1.527

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

13.420

13.437

17.013

17.449

13.099

12.496

 Storting in reserves

(D )

4.018

4.189

0

32

0

0

 Onttrekking aan reserves

(E )

1.694

1.237

3.319

4.450

68

0

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

15.745

16.389

13.694

13.031

13.031

12.496