Erfgoedverhalen ontsluiten en vertellen

Erfgoed is pas erfgoed als mensen het kennen. We gaan verder op de weg van de Projectagenda Utrecht Verhaalt (2014-2015) waarin vertellen, verbinden en verdienen centraal stonden. We stimuleren het inzetten kunst, vormgeving en culturele programmering om erfgoedverhalen te vertellen. Ook leggen we een verbinding met ons recreatie- en toerismebeleid, waarin bijvoorbeeld de kasteelmusea en het militaire erfgoed meer aandacht krijgen. Een belangrijke gebeurtenis in 2017 is de opening van het bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg, als afronding van het programma Grebbelinie Boven Water.
Bijzondere aandacht geven we aan het publieksbereik van het (toekomstig) werelderfgoed en Park Vliegbasis Soesterberg. In 2017 wordt voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam een meerjarige marketingstrategie opgesteld en in uitvoering gebracht. Voor Park Vliegbasis Soesterberg worden samen met het Nationaal Militair Museum en Het Utrechts Landschap plannen gemaakt voor de ontsluiting van het erfgoed, onder andere door het creëren van routes, bebording en gebruik van de objecten voor museale activiteiten. Ook door middel van culturele evenementen zullen (nieuwe) bezoekers naar het gebied worden getrokken.
In 2017 leveren we een bijdrage aan het themajaar '100 jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design'. Utrecht heeft een sterke positie als het gaat om De Stijl, want vier van de belangrijkste kunstenaars zijn onze provincie geboren: Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan. Bovendien heeft het Rietveld-Schröderhuis de UNESCO-werelderfgoedstatus. Onze bijdrage komt voort uit een gezamenlijke inzet van het cultuur- en toerismebeleid; in programma 4 is dit nader toegelicht. Voor het cultuurbeleid staat de culturele verbinding (in de vorm van een ‘landmark’) tussen Amersfoort en Utrecht centraal. Tevens wordt er een educatief project ontwikkeld, met name gericht op het (V)MBO.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken militair erfgoed

Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken

objecten binnen Grebbelinie*

17

  16

16

17

-

-

-

* Cumulatief vanaf 2012. Erfgoedopgave in programma Grebbelinie is in 2017 afgerond.


Secret Operation 610 (RAAAF), Park Vliegbasis Soesterberg