Duurzame monumentenzorg

Rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van de provincie. Samen met het Rijk, eigenaren en fondsen financieren wij restauratieprojecten. De basis hiervoor is de Utrechtse Erfgoedmonitor, het financieringsinstrument is de subsidieregeling Erfgoedparels. De middelen zullen ook in 2017 prioritair ingezet worden voor de restauratie van historische buitenplaatsen, maar naar verwachting zal ook een aantal urgente gevallen uit andere categorieën in aanmerking komen voor een bijdrage.
Duurzaamheid is een nieuw speerpunt. De erfgoedmonitor zal voortaan ook het energiegebruik van monumenten in kaart brengen en subsidieaanvragers kunnen een duurzaamheidsscan laten uitvoeren. In 2017 voeren we een pilot ‘restauratie en duurzaamheid’ uit. In dat kader financieren we bij één of meer grootschalige restauratieprojecten duurzaamheidsmaatregelen, gericht op het terugbrengen van het energieverbruik.
De transformatie van de voormalige vliegbasis Soesterberg tot natuur-, recreatie- en woongebied (zie projectblad Hart voor de Heuvelrug) betekent voor het cultuur- en erfgoedbeleid dat we ons als eigenaar inzetten om het aanwezige militaire erfgoed te onderhouden en zichtbaar te maken. In samenwerking met de gemeenten Soest en Zeist, Monumentenwacht Utrecht, het Nationaal Militair Museum en Het Utrechts Landschap (als beheerder) maken we een plan en begin 2017 zullen we opdracht geven voor de start van de restauratie. 

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Monumenten-zorg

Aantal verleende subsidies voor restauratieprojecten Fonds Erfgoedparels

10

17

10

10

10

10

10


Boerderij Landgoed Vollenhoven