Werelderfgoed: Nieuwe Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam en Romeinse Limes

De nominatiedossiers voor de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als UNESCO werelderfgoed vormen een belangrijke prioriteit. De NHW is geselecteerd om in 2019 mogelijk te worden toegevoegd aan de werelderfgoedlijst, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (SvA). Samen met de andere betreffende  provincies zullen wij het nominatiedossier in 2017 vaststellen en indienen bij het Rijk. De Limes wordt voorgedragen in 2021 (indiening 2019).
De toekomstige status van werelderfgoed voor de NHW en de Limes brengt bijzondere verantwoordelijkheden voor de provincie als beoogd siteholder met zich mee. Voor de SvA gelden deze nu al. Deze worden benoemd en ingevuld in het managementplan, dat onderdeel uitmaakt van het nominatiedossier. Het managementplan voor de NHW (in samenhang met SvA) zal in 2017 gereed komen. Ook voor de Limes werken we in een landelijk samenwerkingsverband aan betere bescherming, beleving en benutting.
We zoeken naar innovatieve en revolverende mogelijkheden voor de financiering van het behouden en beleefbaar maken van deze belangrijke erfgoedstructuren. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar marktpartijen en andere initiatiefnemers. De NHW, de Stelling en de Limes bieden immers goede kansen voor behoud in combinatie met exploitatie door ondernemers, bijvoorbeeld in de sector recreatie en toerisme.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken militair erfgoed

Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam)*

70

35

42

49

56

63

70

* Cumulatief vanaf 2012.


Fort Honswijk (foto Paul van der Klei)