Financieel overzicht

Totalen van de baten en lasten van dit programma 

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

20.419

10.368

3.646

3.388

2.978

2.478

Personeelskosten

6.022

6.614

4.235

4.166

4.166

4.166

Totaal lasten

(A )

26.441

16.982

7.881

7.554

7.144

6.644

Totaal baten

(B )

13.697

287

0

0

0

0

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

12.744

16.695

7.881

7.554

7.144

6.644

 Storting in reserves

(D )

2.688

4.489

2.779

2.779

2.779

2.779

 Onttrekking aan reserves

(E )

8.626

8.841

1.237

910

500

0

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

6.807

12.343

9.423

9.423

9.423

9.423