Belangrijkste programma's en plannen

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijkt 2016)
(hyperlink wordt na vaststelling door PS toegevoegd)

Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (herijkt 2016)
(hyperlink wordt na vaststelling door PS toegevoegd)

Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019
(hyperlink wordt na vaststelling door PS toegevoegd)

Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019

Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling 2016
(hyperlink wordt na vaststelling door PS toegevoegd)

Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2021
(hyperlink wordt na vaststelling door PS toegevoegd)

In het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling worden (delen van) programma's en plannen vanuit andere beleidsvelden uitgevoerd, zoals

  • Aanpak Kantorentransformatie
  • Energieagenda Provincie Utrecht

Tevens worden er in de binnenstedelijke ontwikkeling kansen gepakt om uitvoering te geven aan

  • Programma Gezonde Leefomgeving
  • Realisatieplan Fiets