Wegverlichting

Wegverlichting

Specificatie

Aantal

Lichtmasten

9.100 st

Armaturen

10.200 st

Bewegwijzeringsvlaggen met verlichting

1.400 st

Leds in bermen of asfalt

260 st

Schakel – en verdeelkasten

132 st

tabel 4 Stand na overname OVL van gemeenten 2015/2016

a. Ambitie

De ambitie ten aanzien van wegverlichting ligt vast in beleid Duurzaam en verantwoord verlichten 2007-2015. Dit beleid richt zich op zuinig energieverbruik in combinatie met sociale- en verkeersveiligheid. Provincie Utrecht past het beleid toe met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving. Technische vernieuwingen met bewezen effectiviteit worden, waar mogelijk, toegepast. Zo worden in 2016 ca. 150 lichtmasten (incl. armatuur) vervangen en direct dimbaar gemaakt.

b. Beheerplan

Het beheerplan voor wegverlichting wordt in het najaar van 2016 geactualiseerd.

c. Majeure ontwikkelingen

In 2017 zal het onderhoud worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.  

d. Achterstanden in onderhoud

De lichtmasten die van gemeenten zijn overgenomen zijn over het algemeen verouderd en zullen in de komende jaren vervangen moeten worden.