Maatschappelijke context

De provincie Utrecht ligt in het centrum van Nederland en wordt door de vele verbindingen die hier samen komen ook wel de draaischijf van Nederland genoemd. Mobiliteit verbindt mensen en bereikbaarheid is van groot belang voor onze economische vitaliteit. Het versterkt onze regio als aantrekkelijke vestigingslocatie en draagt bij aan Utrecht als TOPregio. Een goede bereikbaarheid is van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van onze regio. De bereikbaarheidsproblematiek concentreert zich met name in en rondom steden, vooral door de aantrekkende economie en binnenstedelijke ontwikkelingen. De groei van het aantal reizigers beperkt zich niet tot de automobiliteit. De afgelopen paar jaar gaven een stevige reizigersgroei in het openbaar vervoer te zien. Ook het gebruik van de fiets neemt toe, mede door de populariteit van de elektrische fiets. Omdat ruimte voor nieuwe stedelijke infrastructuur beperkt is, investeren we steeds meer in knooppunten, fietsverbindingen en OV-poorten. Verder heeft het Rijk de afgelopen jaren een aantal besluiten genomen over belangrijke capaciteitsuitbreidingen van het rijkswegennet in onze provincie, zoals de Ring Utrecht.
De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede bereikbaarheid van deur tot deur in een gezonde en verkeersveilige omgeving. De keuze van de reiziger voor een bepaalde modaliteit hangt af van factoren als reistijd, afstand en aantrekkelijkheid van de route en gewoontegedrag. Het ontlasten van OV Terminal Utrecht Centraal en het bereikbaar houden van Utrecht Science Park (USP) voor alle vervoermiddelen zijn speerpunten.