Mijlpalen

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen:

  • Besluit over ongelijkvloerse kruising Maarsbergen en start realisatie ongelijkvloerse kruising Driebergen/Zeist
  • Uitvoering projecten realisatieplan fiets
  • Uitrol ZE-vervoer in beide concessies
  • Uitvoering projecten Beter Benutten
  • Afronden 3 trajectstudies
  • Start testbedrijf Uithoflijn en begin 2018 start proefbedrijf
  • Actualisatie mobiliteitsprogramma
  • Ontwikkelagenda OV 2023/2028
  • Sociale en verkeersveiligheidsaanpak
  • Start nieuwe concessie streekvervoer