Fiets

Voor de korte afstanden, en met de elektrische fiets zelfs tot circa 15 kilometer, kan de fiets een goed alternatief zijn voor de auto en het openbaar vervoer. De keuze voor een bepaalde modaliteit hangt af van factoren als reistijd, afstand en aantrekkelijkheid van de route en gewoontegedrag. Door ons fietsbeleid en de maatregelen die we treffen, willen we van de fiets een gelijkwaardig alternatief maken, zodat reizigers goed tussen verschillende vervoersmiddelen kunnen kiezen. Concreet willen we dat alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel per fiets te bereiken zijn.
Een derde van de verplaatsingen op korte afstand binnen de provincie Utrecht vindt al plaats op de fiets en in de toekomst zal dit naar verwachting toenemen. De groei van het aantal fietsers en daarin ook het aandeel van de elektrische fiets betekent ook iets voor veiligheid en comfort. Drukte op fietspaden en grotere snelheidsverschillen kunnen leiden tot onveilige situaties en fietsers die elkaar ‘in de weg zitten’. Het is daarom belangrijk om het fietsgebruik te faciliteren door goede voorzieningen aan te bieden en in te zetten op het verbeteren van de veiligheid.
We investeren daarom in een optimaal en veilig regionaal fietsnetwerk, in de belangrijke schakel die fiets vormt in de gehele vervoersketen (overstap OV-fiets, auto-fiets, last mile), in het verstevigen van fiets binnen beleidsafwegingen door een inhaalslag op kennis en data, in kansen van fiets voor de economie, in innovaties die de doorstroming (o.a. bij VRI’s) en veiligheid verbeteren en in maatregelen om mensen te verleiden om (veiliger) te gaan fietsen. Hoe wij dit gaan realiseren is vastgelegd in het Realisatieplan Fiets 2016-2020. In 2017 gaan we maatregelen uit het plan realiseren via de trajectaanpak, via lopende programma´s als VERDER en Beter Benutten Vervolg. Het betreft hier niet alleen infrastructuur maar ook innovatieve maatregelen als het fietsstimuleringsproject en app InBeweging. Ook sluiten we uitvoeringsovereenkomsten af met gemeenten over door hen te realiseren maatregelen.