Versterken wegennet

Door de groei van het autoverkeer zijn afgelopen jaren op enkele provinciale wegen bereikbaarheidsproblemen ontstaan. In 2017 zetten we in op de problematiek van de N201 en de N233. In beide gevallen nemen we het verbeteren van de verkeersveiligheid nadrukkelijk hierin mee. De N201 tussen Uithoorn en Vreeland is de provinciale weg met het meeste aantal voertuigverliesuren. Samen met Rijkswaterstaat Midden-Nederland, provincie Noord-Holland en de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Wijdemeren en Hilversum onderzoeken wij in 2017 hoe we de files op deze weg kunnen terugdringen. Doel is eind 2017 een rapportage op te leveren met daarin mogelijke oplossingen om de filedruk op de N201 te verminderen. Wat betreft de N233 zijn we in 2017 bezig met de voorbereiding en de ruimtelijke ordeningsprocedures voor de realisatie van verschillende onderdelen van de Tidal Flow Rijnbrug. Voor de rondweg Oost in Veenendaal werken we aan een plan voor verbeteren van de doorstroming. Hierover nemen we in 2017 een besluit.