Actualisatie van mobiliteitsvisie en programma inclusief financieel meerjarenperspectief

Met de integratie van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) in de provincie zijn twee beleidslijnen van kracht voor verkeer en vervoer. We willen komen tot één beleidslijn, inclusief bijpassend financieel kader. Dit bevordert het maken van integrale afwegingen en het inzichtelijk maken van gevolgen van keuzes binnen het programma bereikbaarheid. In 2017 komen we daarom tot een integrale visie. Hierbij stellen we ook een actualisatie van het mobiliteitsprogramma op, inclusief een financieel meerjarenperspectief, passend binnen de beleidskaders. De geactualiseerde visie is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De provincie start in 2017 met het opstellen daarvan.