Financieel overzicht

Totalen van de baten en lasten van dit programma 

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

232.327

272.003

233.438

244.796

206.953

190.140

Personeelskosten

20.906

21.669

13.788

13.788

13.788

8.757

Totaal lasten

(A )

253.233

293.672

247.226

258.584

220.741

198.897

Totaal baten

(B )

217.889

235.375

189.938

203.126

211.664

145.907

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

35.344

58.297

57.288

55.458

9.077

52.990

 Storting in reserves

(D )

42.995

61.566

35.466

30.591

56.595

26.595

 Onttrekking aan reserves

(E )

18.585

57.164

42.837

36.034

15.855

29.738

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

59.755

62.699

49.917

50.015

49.817

49.847