Gebiedsverkenning Utrecht Oost

In het BO MIRT van 2015 hebben Rijk en regio besloten een gezamenlijke brede gebiedsverkenning Utrecht Oost te maken. Daarbij brengen ze samen de ambities en gewenste maatregelen voor Utrecht-Oost in beeld  met een tijdshorizon tot 2040. Ook de bereikbaarheidsmaatregelen voor OV, fiets en auto worden daarin meegenomen. In de gebiedsverkenning worden diverse lopende en nieuwe projecten onderling in verband gebracht, leidend tot opgaven, maatregelen en conclusies op korte, middellange en lange termijn. Het ontlasten van de OV-terminal Utrecht Centraal, de bereikbaarheid van het USP en de leefbaarheid van Utrecht zijn hierbij speerpunten

Als eerste invulling van de opgaven zijn korte termijn ‘no regret’ projecten (o.a. via lopende Beter Benutten- en VERDER-projecten) benoemd die uitvoering krijgen in 2017. In 2017 en 2018 werken we projecten uit die in periode 2020-2028 worden uitgevoerd. De invulling van de opgaven voor de lange termijn (perspectief 2040) worden later uitgewerkt. Het streven is om uit te groeien tot een absolute topregio op het gebied van Healthy Urban Living. Rijk en regio hebben vastgesteld dat voor het invullen van deze ambitie een forse investeringsimpuls van alle partijen nodig is. Een gezond vestigingsklimaat, een strategisch groeiproces en een systeemsprong in mobiliteit zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden. In 2017 werken we samen met de partners aan de integrale Gebiedsverkenning Utrecht-oost en richten we hiervoor een programma-organisatie in.