Smart Mobility

Wij zoeken voortdurend naar innovatieve oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Hierbij hebben we soms een initiërende rol, maar veel initiatieven komen vanuit de markt. In 2017 gaan we aan de slag met Intelligente Transport Systemen (ITS). Wij hebben 10 % van het beschikbare budget in het programma Beter Benutten Vervolg gereserveerd voor intelligente transportsystemen (ITS). Hiermee willen wij de markt optimaal faciliteren om slimme maatregelen te realiseren. Denk hierbij aan colonne rijden van vrachtverkeer en zelfsturende auto’s die anticiperen op verkeerssituaties.