Portefeuillehouders per programma

1. Ruimtelijke ontwikkeling
Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof
De heer P. van den Berg
De heer drs. R.W. Krol

2. Landelijk gebied
De heer drs. R.W. Krol

3. Bodem water en milieu
Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof
Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw

4. Economische ontwikkeling
Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof
De heer P. van den Berg
De heer drs. R.W. Krol
Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw

5. Bereikbaarheid
Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof

6. Cultuur en erfgoed
Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw

7. Bestuur en middelen
De heer W.I.I. van Beek
Mevrouw mr. J. Verbeek-Nijhof
De heer P. van den Berg
De heer drs. R.W. Krol
Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw