Staat van voorzieningen

bedragen x € 1.000

Saldo

Mutaties 2016

Saldo

Mutaties 2017

Saldo

Mutaties 2018

Saldo

Mutaties 2019

Saldo

Mutaties 2020

Saldo

Omschrijving

Prog

2015

Bij

Af

2016

Bij

Af

2017

Bij

Af

2018

Bij

Af

2019

Bij

Af

2020

Claim ontsluiting Vatdorst

1

536

0

0

536

0

0

536

0

0

536

0

0

536

0

0

536

Hart van de Heuvelrug

2

7.900

0

0

7.900

0

0

7.900

0

0

7.900

0

0

7.900

0

0

7.900

Dekking financieel risico Grondbedrijf

2

3.255

0

0

3.255

0

0

3.255

0

0

3.255

0

0

3.255

0

0

3.255

Nazorg Stortplaatsen

3

1.147

46

0

1.193

48

0

1.241

50

0

1.291

0

0

1.291

0

0

1.291

Nazorg stortplaats Maarsbergen

3

693

28

0

721

29

0

750

30

0

780

0

0

780

0

0

780

Onderhoud vaarwegen

5

17.116

1.602

818

17.900

1.602

900

18.602

1.602

900

19.304

358

358

19.304

358

358

19.304

Beheer en onderhoud wegen

5

8.404

9.430

9.972

7.862

9.431

9.891

7.402

9.466

10.266

6.602

0

0

6.602

0

0

6.602

Frictiekosten en wachtgeld Alleato

6

376

0

110

266

0

110

156

0

0

156

0

0

156

0

0

156

Pensioenen GS

7

9.259

238

450

9.047

238

450

8.835

238

450

8.623

238

450

8.411

238

450

8.199

Groot onderhoud Provinciehuis en Paushuize

OH

348

183

289

242

183

262

163

183

230

116

183

135

164

183

353

-6

Groot onderhoud kantons

OH

112

60

127

45

60

105

0

60

50

10

60

43

27

60

18

69

Totaal Voorzieningen

49.147

11.587

11.766

48.967

11.591

11.718

48.840

11.629

11.896

48.573

839

986

48.426

839

1.179

48.086