Staat van begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017 - 2020

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

1 Ruimtelijke Ontwikkeling

-

-

-

-

2 Landelijk gebied

Het Utrechts Landschap (natuur en landschap) *1

606

606

606

606

Landschap Erfgoed Utrecht (natuur en Landschap)*1

272

272

272

272

IVN inzake natuur- en milieu-educatie *1

170

170

170

170

Stichting Vogelopvang *1

10

10

10

10

subtotaal

1.058

1.058

1.058

1.058

3 Bodem, water en milieu

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (natuur- en milieu-educatie) *1

297

297

297

297

RUD Utrecht

184

184

ODrU

152

152

subtotaal

633

633

297

297

4 Economische zaken en recreatie

-

-

-

-

5 Mobiliteit

-

-

-

-

6 Cultuur en samenleving

Bibliotheek Servicecentrum *2

1.992

Landschap Erfgoed Utrecht (STAMU) *1

71

71

71

71

Stichting Kunst Centraal Cultuureducatie met kwaliteit *1

73

73

73

73

Het Utrechts Landschap (erfgoed) *1

118

118

118

118

Stichting Slot Zuylen *1

112

112

112

112

Stichting Mooi Sticht *1

105

105

105

105

Stichting Kasteel Amerongen *1

102

102

102

102

Stichting restauratie opleidingsprojecten *1

21

21

21

21

subtotaal

2.594

602

602

602

7 Bestuur en middelen

-

-

-

-

Totaal

4.285

2.293

1.957

1.957

*1 De subsidies worden, op basis van een meerjarenuitvoeringsplan voor de periode 2017-2020, in één keer verleend met maximale voorschotten conform de jaarplakken.

Zie ook Statenvoorstel Cultuurnota met bijlage Draaiboek aansturing partnerinstelling
d.d. 18-04-2016 (PS2016BEM06). Toekenning 2020 is nog ondervoorbehoud goedkeuring PS. Alleen partnerinstellingen komen in aanmerking voor meerjarige subsidie verlening.

*2 Bibliotheek Service Centrum ontvangt ivm de nog te ontwikkelen bibliotheekvisie een subsidieverlening voor alleen 2017.