Staat van verstrekte langlopende geldleningen

In 2011 zijn de laatste langlopende geldleningen afgelost.