Staat van investeringen

Staat van Investeringen 2017

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Aanschaf waarde

Inves-teringen

Desinves-teringen

Geheel afgeschr.

Aanschaf waarde

Afgeschr. tot en met

Extra afschrijving

Boek-waarde

Afschrij-ving

Boek-waarde

1-1-2017

2017

2017

2017

31-12-2017

2016

2017

1-1-2017

2017

31-12-2017

1

2

3

4

5 = 1+2-3-4

6

8

9 = 1-6-8

10

11 = 9-10

A. Immateriele Vaste Activa

0

0

0

B. Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

a. bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

114.873

435

1.026

114.282

19.723

95.149

4.207

90.351

Renovatie Paushuize

2.690

2.690

533

2.157

90

2.067

Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042)

3.292

3.292

1.201

2.091

113

1.978

Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034)

3.089

3.089

1.239

1.850

103

1.747

Remise gebouw (oud)

10.485

10.485

10.485

0

0

Tram remise gebouw (nieuw)

2.819

25.000

0

27.819

0

2.819

0

27.819

Benzineverkooppunt

221

0

221

68

154

8

146

Subtotaal

137.469

25.435

0

1.026

161.878

33.249

0

104.220

4521

124.108

b. Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

3.309

1.828

462

4.675

556

2.753

841

3.278

Presto (ERP)

494

494

0

494

494

Datanetwerken

1.167

1.167

97

1.070

101

969

Utrechts Regionaal Tramsysteem

2.100

2.100

72

2.028

74

1.954

Haltes

3.427

1.000

4.427

1.826

1.601

125

2.476

Tijdelijke eind halte

969

969

634

336

336

-0

Wagenpark

210

210

-0

210

33

177

Tram (Weense)

2.401

2.401

2.401

0

0

Tram (Sunij)

7.471

20.000

27.471

6.220

1.251

401

20.850

Levensduurverlengend onderhoud fase 1 t/m 3

10.550

0

10.550

2.592

7.958

1207

6.751

Onderstations

6.900

6.900

0

6.900

123

6.777

GVI 1 en 2(vervanging infra structuur)

40.886

40.886

2.249

38.637

812

37.825

Overweg beveiliging

3.313

6.000

9.313

0

3.313

9.313

Overweg bevloering

1.355

0

1.355

33

1.322

58

1.264

FTLVM

2.000

2.000

0

2.000

67

1.933

Ontvangst organisatie UHL

1.000

4.500

5.500

0

1.000

5.500

Distributiesysteem

1.744

1.744

0

1.744

148

1.596

10kV kabel

0

1.500

1.500

0

1.500

DRIS bushalte Definitiefase

0

200

200

0

200

Ontvangst/aanloopkosten UHL OVE

0

3.901

3.901

0

3.901

Uithoflijn Infrastuctuur

233.759

68.000

301.759

0

233.759

301.759

Uithoflijn Materieel

34.410

28.000

62.410

0

34.410

62.410

Subtotaal

357.465

134.929

0

462

491.932

16.679

0

340.785

4326

470.926

d. Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

1.028

1.028

1.028

Subtotaal Invest. met economisch nut

495.961

160.364

0

1.488

654.837

49.928

0

446.033

8.847

596.062

Investeringen met maatschappelijk nut

c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Hart vd Heuvelrug (HvdH)

24.149

-87

24.062

0

24.149

24.062

Hart vd Heuvelrug (HvdH) Richelleweg

3.278

-2.176

1.102

0

3.278

1.102

Hart vd Heuvelrug (HvdH) Dorrestein

5.605

145

5.750

0

5.605

5.750

Subtotaal Invest. met maatschappelijk nut

33.032

-2.118

0

0

30.914

0

0

33.032

0

30.914

Totaal Materiële Vaste Activa

528.993

158.246

0

1.488

685.751

49.928

0

479.065

8.847

626.977

C. Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar.

Garantieproducten

25.018

25.018

0

25.018

25.018

BOR Provincie Utrecht

1.665

1.665

0

1.665

1.665

Dep. BNG 0,518% (30-04-2014)

5.493

5.493

0

5.493

5.493

Subtotaal

32.176

0

0

0

32.176

0

0

32.176

0

32.176

Overige langlopende leningen

Lening u/g Statenjacht

333

333

0

333

333

Lening GNG net

50

25

25

0

50

25

Lening OrangeGas Ned. BV

52

18

34

0

52

34

Lening Shell Serva

0

0

0

0

0

Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net

50

25

25

0

50

25

Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide

75

25

50

0

75

50

Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam

100

25

75

0

100

75

Aardgasvulp.autober.De Rooij

100

100

0

100

100

Net BV GNG station Maarssen

100

100

0

100

100

GNG Net Veenendaal

100

100

0

100

100

Lening OrangeGas Utrecht

100

100

0

100

100

Lening OrangeGas Bunschoten

100

100

0

100

100

Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned.

50

50

0

50

50

Lening Interne Technologies BV

870

870

0

870

870

Lening Somantix BV

83

83

0

83

83

Lening Het Lokaal

63

63

0

63

63

Lening Museum Oud Amelisweerd

160

160

0

160

160

Lening Kasteel Amerongen

1.080

1.080

0

1.080

1.080

Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug

850

850

0

850

850

Startersfonds

2.388

96

600

1.884

0

2.388

1.884

Leningen Fietsplan

33

33

0

33

33

Subtotaal

6.738

96

718

0

6.115

0

0

6.738

0

6.115

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen Hydron (WMN)

48

48

0

48

48

Aandelen NWB

7

7

0

7

7

Aandelen BNG

28

28

3

25

25

Subtotaal

84

0

0

0

84

3

0

80

0

80

Totaal Financiële Vaste Activa

38.997

96

718

0

38.375

3

0

38.994

0

38.372

Totaal Vaste Activa

567.991

158.342

718

1.488

724.126

49.931

0

518.059

8.847

665.348