Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma

bedragen x € 1.000

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Reserve Nog te verrichten activiteiten

-

-

410

-

-

37

-

210

-

-

-

-

Reserve IGP/RAP

2.688

3.770

2.779

3.330

2.779

700

2.779

200

2.779

200

2.779

-

Reserve Coll Particulier Opdrachtgeverschap

-

30

-

49

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Wonen/Binnensted. Ontwikkeling

-

4.225

-

2.935

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonds Uitplaatsing hind. Bedr.

-

-

-

2.116

-

-

-

-

-

-

-

-

Woningbouwproductie

-

-

-

411

-

-

-

-

-

-

-

-

IFL innovat. Fysieke Leefomg.

-

-

1.300

-

-

500

-

500

-

300

-

-

Reserve Projecten

-

206

1.300

2.527

-

500

-

500

-

300

-

-

Reserve Aanvulling ISV

-

394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 1

2.688

8.626

4.489

8.841

2.779

1.237

2.779

910

2.779

500

2.779

-

Programma 2 Landelijke gebied

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Zonnepanelen voor asbestdaken

-

-

-

189

-

-

-

-

-

-

-

-

Ganzenakkoord

-

-

-

90

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

279

-

-

279

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Nog te verrichten activiteiten

-

389

-

-

-

163

-

-

-

-

-

-

Reserve Programma landelijk gebied

9.503

15.911

23.033

35.505

17.677

19.215

12.372

14.515

12.372

14.515

12.372

14.515

Reserve Dekking fin. risico's grondbeleid

-

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve IGP/RAP

263

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 2

10.045

21.299

23.033

35.784

17.677

19.378

12.372

14.515

12.372

14.515

12.372

14.515

Programma 3 Bodem, water en milieu

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Egalisatiereserve Bodemsanering

2.259

1.031

4.233

-174

25

1.955

-

2.240

-

2.249

-

2.396

Reserve PUEV

312

544

587

446

312

446

312

446

-

-

-

-

Reserve concessieverlening EEVv

-

220

-

220

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Expl.verschillen grondwaterbeheer

1.084

1.167

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

Reserve Desintegratiekosten RUD

104

-

-

52

-

-

-

-

-

-

-

-

Rijden op aardgas

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

ARBOR

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzaam Door

-

-

-

202

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

117

103

-

357

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Stimuleringsfonds

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

Egalisatiereserve ISV Bodemsanering

-

2.923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 3

3.875

5.987

5.980

2.101

1.497

3.561

1.472

3.846

1.160

3.409

1.160

3.556

Programma 4 Economische ontwikkeling

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Reserve Cofinancieringsfonds

2.498

1.141

2.266

3.144

2.266

2.794

2.266

2.144

2.266

1.644

2.266

644

Reserve Toeristische ontwikkeling

900

478

-

960

-

250

-

-

-

-

-

-

Pilot Veenslib Loosdrechtseplassen

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

Energie agenda

-

-

500

-

-

500

-

-

-

-

-

-

Wandelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MBO onderwijs/arbeidsmarkt

-

-

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

Economisch beleidsplan

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

Green Deal

-

-

-

113

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

206

967

600

613

-

600

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 4

3.604

2.586

2.866

4.717

2.266

3.644

2.266

2.144

2.266

1.644

2.266

644

Programma 5 Bereikbaarheid

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Reserve Ecoducten

-

253

-

125

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve GWW / Mobiliteitsprogramma

17.990

13.040

39.178

22.328

15.790

23.109

15.790

12.279

15.790

2.127

15.790

18.024

Reserve Masterplan Soestberg

-

1.672

-

8.474

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve VERDER

17.734

-

8.674

14.000

8.680

13.000

8.720

16.026

8.500

8.000

8.500

9.000

Reserve BRU-BDU (rente)

-

-

-

-

10.196

913

5.281

914

31.505

913

1.505

-

Reserve Gladheidsbestrij

800

802

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Op de Fiets

-

-

-

117

-

15

-

15

-

15

-

-

Versnelde aanpak knelpunten HER

-

-

-

7.320

-

-

-

-

-

-

-

-

Stationsgebied Driebergen Zeist

-

-

12.914

4.000

-

5.000

-

6.000

-

4.000

-

1.914

Reserve Projecten

6.471

2.819

12.914

11.437

-

5.015

-

6.015

-

4.015

-

1.914

Totaal Programma 5

42.995

18.586

61.566

57.164

35.466

42.837

30.591

36.034

56.595

15.855

26.595

29.738

Programma 6 Cultuur en erfgoed

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Reserve Investeringsfonds Provinciaal Erfg.

-

652

-

173

-

-

-

-

-

-

-

-

CHS

18

311

355

-

-

319

32

-

-

68

-

-

Cultuurnota/Cultuurprogrmma

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

Cultuurnota/Cult.ondernemers

-

-

-

256

-

-

-

-

-

-

-

-

Frictiekstn/intensivering Cultuur

-

-

-

406

-

-

-

-

-

-

-

-

Bibliotdeekvernieuwing

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

-

731

-

714

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Nieuwe Hollandse

4.000

-

3.834

350

-

3.000

-

4.450

-

-

-

-

Totaal Programma 6

4.018

1.694

4.189

1.237

-

3.319

32

4.450

-

68

-

-

Programma 7 Bestuur en middelen

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hart van de Heuvelrug beheerorganisatie

-

4.083

-

618

-

-

-

-

-

-

-

-

Utrecht 2040

-

97

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve projecten

-

4.180

-

630

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 7

-

4.180

350

630

750

1.294

750

750

750

750

750

750

Overhead

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Reserve Huisvesting

4.402

5.103

4.402

4.766

4.408

4.179

4.408

4.179

4.408

4.179

4.408

4.179

Reserve Frictiekosten personeel

750

1.384

1.275

1.385

750

1.294

750

750

750

750

750

750

Reserve ICT

1.186

435

1.186

1.263

1.186

1.368

1.186

1.669

1.186

-

1.186

-

Presto/ERP

795

917

250

808

-

250

-

-

-

-

-

-

Strat. Communicatiebeleid

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

795

923

250

808

-

250

-

-

-

-

-

-

Totaal Overhead

7.133

7.845

7.113

8.222

6.344

7.091

6.344

6.598

6.344

4.929

6.344

4.929

Algemene middelen

Bij 2015

Af 2015

Bij 2016

Af 2016

Bij 2017

Af 2017

Bij 2018

Af 2018

Bij 2019

Af 2019

Bij 2020

Af 2020

Egalisatiereserve provinciefonds

-

-

3.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldireserve

-

-20.566

3.086

14.323

-

5.096

-

5.182

215

3.431

-

-

Reserve Weerstandsvermogen

-

-31.916

-

3.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Rentekosten voorfinanciering

-

-

2.686

-

1.582

-

2.729

-

4.184

-

-

-

Totaal Algemene middelen

-

-52.482

9.672

17.323

1.582

5.096

2.729

5.182

4.399

3.431

-

-