Staat van opgenomen langlopende geldleningen

In 2012 is de laatste geldlening afgelost.