Staat van specifieke uitkeringen

bedragen x € 1.000

Saldo

Mutaties 2016

Saldo

Mutaties 2017

Saldo

Mutaties 2018

Saldo

Mutaties 2019

Saldo

Mutaties 2020

Saldo

Omschrijving

Prog

2015

Bij

Af

2016

Bij

Af

2017

Bij

Af

2018

Bij

Af

2019

Bij

Af

2020

Rijksbijdrage natuur, bos en landschap

2

90

-

-

90

-

-

90

-

-

90

-

-

90

-

-

90

Stedelijke vernieuwing bodemsanering

3

1.914

-

-

1.914

-

-

1.914

-

-

1.914

-

-

1.914

-

-

1.914

Wet op de bodemsanering

3

1.175

-

-

1.175

-

-

1.175

-

-

1.175

-

-

1.175

-

-

1.175

BOR

5

-

-

3.042

3.042-

-

-

3.042-

-

-

3.042-

-

-

3.042-

-

-

3.042-

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

5

127.379

46.869

63.571

110.677

38.955

53.022

96.610

37.610

40.074

94.146

37.745

37.863

94.028

-

-

94.028

Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B

5

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

BRU Bijdrage luchtkwaliteit

5

3.204

-

273

2.931

-

273

2.658

-

273

2.385

-

273

2.112

-

273

1.839

BRU BOR regio Utrecht

5

1.681

-

-

1.681

-

-

1.681

-

-

1.681

-

-

1.681

-

-

1.681

BRU Quick wins

5

654

-

-

654

-

-

654

-

-

654

-

-

654

-

-

654

BRU BOR-Quick wins prov Utrecht

5

1.115

-

-

1.115

-

-

1.115

-

-

1.115

-

-

1.115

-

-

1.115

BRU Brede doeluitkering verkeer en vervoer

5

111.245

97.715

121.566

87.394

97.798

120.959

64.233

98.296

113.429

49.100

98.291

83.034

64.357

98.291

83.034

79.614

Programma cultuurparticipatie

6

153

-

13

140

-

-

140

-

-

140

-

-

140

-

-

140

Jeugdhulpverlening

1.225

-

1.225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Specifieke Uitkeringen

248.512

144.584

188.452

204.642

136.753

174.254

167.141

135.906

153.776

149.271

136.036

121.170

164.137

98.291

83.307

179.121